LuatVietnam

blue-check Các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp từ năm 2023

Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” (22 trang)
Posted: 1/3/2023 1:12:06 PM | Latest updated: 18/3/2023 3:45:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5661
LuatVietnam

Quyết định này công bố các giải pháp trước mắt và lâu dài của Chính phủ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" cho Việt Nam trong năm 2023.

Trong đó, các giải pháp trước mắt (từ nay đến tháng 5/2023) được nêu chi tiết tại Phụ lục I, gồm: tổ chức chiến dịch truyền thông về chống khai thác IUU; rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách pháp luật theo khuyến nghị của EC; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá; chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; xử lý tàu cá vi phạm...

Các giải pháp lâu dài được nêu chi tiết tại Phụ lục II, gồm: triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển ngành thủy sản bền vững; tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng; chuyển đổi nghề khai thác thủy sản cho ngư dân ven biển; bố trí vốn đầu tư công để nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu; xây dựng chính sách khoanh nợ, giãn nợ vay cho chủ tàu cá...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5661

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Thủy hải sản

blue-check Danh sách 76 khu neo đậu tránh trú bão dành cho tàu cá năm 2023
blue-check Lộ trình chuyển đổi một số tàu cá ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản
blue-check Xin cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho cá cờ Ấn Độ phải khai theo tên mới
blue-check Các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp từ năm 2023
blue-check Khuyến cáo các việc cần làm đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn để đón đoàn thanh tra của Hoa Kỳ
blue-check Quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc
blue-check Đính chính các mẫu chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
blue-check Từ 16/12/2022, chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu sẽ kiểm soát chặt hơn
blue-check Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ phải đăng ký trước 15/12/2022
blue-check Các trường hợp lực lượng Kiểm ngư được kiểm soát tàu cá English attachment
blue-check Sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp trong tháng 9, 10/2022
blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment