LuatVietnam

blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 6/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trực thuộc (10 trang)
Posted: 9/5/2023 8:52:18 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:18:40 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Chỉ thị nêu một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chỉ thị này yêu cầu khẩn trương phê duyệt trước ngày 30/5/2023 Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành Đề án cơ cấu lại từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Phụ lục IV Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng được yêu cầu phải tích cực, kịp thời nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để sớm giải quyết, tạo động lực phát triển các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Chỉ thị đã giao Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi Luật Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp số 69/2014/QH13status2 và nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng nguồn lực cho các doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh (báo cáo Chính phủ trong quý II/20223).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội
blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022
blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
blue-check Doanh nghiệp có vốn nhà nước cần khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2022
blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment
blue-check Kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại các công ty do Bộ xây dựng quản lý
blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công