LuatVietnam

blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT

Công văn số 4174/BTTTT-VP ngày 11/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoàn thiện hành lang pháp lý (3 trang)
Posted: 9/9/2022 2:13:03 PM | Latest updated: 15/9/2022 1:45:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5537
LuatVietnam

Bộ Thông tin & Truyền thông cho rằng Thông tư 22/2021/TT-BTTTT hiện nay đã có những quy định quản lý và ngăn chặn đối với tin nhắn rác (tin nhắn quảng cáo, lừa đảo), cụ thể như: đưa ra bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác; yêu cầu gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; đưa ra hướng dẫn thực hiện đánh giá tình trạng tin nhắn rác; đưa ra các hướng dẫn chi tiết cho người dùng phản ánh tin nhắn rác; hướng dẫn cách thức đăng ký vào Danh sách không nhận quảng cáo...

Ngoài ra, Bộ cũng đồng thời triển khai thêm các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật để tiếp nhận, xử lý phản ánh tin nhắn rác, chẳng hạn:

- Thiết lập tổng đài tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác qua đầu số tiếp nhận 5656 và website thongbaorac.ais.gov.vn .

- Triển khai hệ thống hỗ trợ đăng ký Danh sách không quảng cáo áp dụng từ ngày 1/10/2020.

- Cấp tên định danh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng vào mục đích quảng cáo, không cho dùng số điện thoại để nhắn tin quảng cáo như trước.

- Kịp thời cảnh báo tới người dân các chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng phạm tội qua tin nhắn, gọi điện thoại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5537

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký Danh sách cấp giấy đi đường cho nhân viên bưu chính, viễn thông tại Hà Nội
blue-check Công bố Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về chất lượng mạng di động 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về truy nhập vô tuyến đối với thiết bị 5G English attachment