LuatVietnam

blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán

Công văn số 5865/NHNN-TT ngày 24/8/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro đối với mở và sử dụng tài khoản thanh toán (4 trang)
Posted: 9/11/2022 10:46:08 AM | Latest updated: 18/11/2022 2:22:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5583
LuatVietnam

Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi mở và sử dụng tài khoản thanh toán vào mục đích bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục nhận biết, xác minh thông tin của khách hàng khi mở và thực hiện giao dịch.

Đặc biệt, phải nghiên cứu áp dụng các giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi mạo danh, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán.

Đối với các giao dịch thanh toán, chuyển tiền có giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ hoặc khách hàng, giao dịch có mức độ rủi ro cao thì nghiên cứu triển khai các giải pháp xác thực khách hàng đa thành tố.

Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân được mở bằng phương thức điện tử, phải thực hiện nghiêm các bước kiểm soát thông tin khách hàng thông qua áp dụng các biện pháp, hình thức, công nghệ nhận biết và xác minh khách hàng để đối chiếu, đảm bảo khớp đúng thông tin, yếu tố sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân với thông tin, yếu tố sinh trắc học của khách hàng (như so khớp với ảnh chụp, bản ghi hình (video) của khách hàng).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5583

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment