LuatVietnam

blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022

Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 9/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 (20 trang)
Posted: 18/7/2022 3:53:28 PM | Latest updated: 22/7/2022 8:29:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2022, Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung đáng chú ý sau đây:

- Chỉ đạo các ngân hàng tích cực triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất (2%/năm) cho doanh nghiệp;

- Khẩn trương báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh giảm các loại thuế đối với xăng dầu;

- Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;

- Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại nơi làm việc;

- Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, sửa đổi quy định pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, nhà ở, đất đai, kinh doanh BĐS, đấu thầu,...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2022 English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch
blue-check Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội
blue-check Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bốn ngày 3-6/11/2021
blue-check Các tỉnh được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất
blue-check Chính phủ yêu cầu khôi phục từng bước sản xuất kinh doanh kể từ tháng 10/2021
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM sắp hưởng nhiều gói hỗ trợ trong tháng 8/2021
blue-check Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 English attachment
blue-check Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của TP. Hà Nội
blue-check Nghị quyết về phát triển bền vững English attachment