LuatVietnam

blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030

Quyết định số 1854/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 (26 trang)
Posted: 15/9/2022 11:07:53 AM | Latest updated: 16/9/2022 11:31:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5542
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt các giải pháp, chính sách phát triển ngành Hải quan đến năm 2030, trong đó:

- Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, sẽ áp dụng phương pháp quản lý theo chuỗi; từng bước triển khai bảo hiểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa XNK; tái thiết kế quy trình thủ tục hải quan theo hướng số hóa, tự động hóa ngày càng cao; tiếp tục cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP; triển khai mô hình thông quan tập trung theo vùng.

- Về quản lý thuế, sẽ áp dụng đồng bộ chính sách thuế, trong đó chú trọng áp dụng chính sách thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu thống nhất với hàng hóa tại khâu nội địa; bổ sung, hoàn thiện, đơn giản hóa các mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu; tái thiết kế quy trình thủ tục quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ với quy trình thủ tục hải quan làm cơ sở số hóa các quy trình quản lý thuế từ khâu thu thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế... đến hoàn thuế, xử lý thuế nộp thừa.

- Về kiểm tra sau thông quan, nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm tra sau thông quan tập trung ở cấp Tổng cục; áp dụng sâu rộng phương pháp kiểm toán sau thông quan; tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra sau thông quan; tiếp tục hoàn thiện quy định về doanh nghiệp ưu tiên trên cơ sở khuyến nghị của WCO.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5542

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment