LuatVietnam

blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp

Công văn số 8387/BCT-TTB ngày 27/12/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng (3 trang)
Posted: 28/12/2022 9:13:12 AM | Latest updated: 2/1/2023 2:05:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công thương xác định các hành vi tham nhũng và triển khai giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, tham nhũng trong doanh nghiệp được hiểu là việc người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp thực hiện các hành vi tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp vì vụ lợi.

Đặc điểm của tham nhũng trong doanh nghiệp là người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao của mình để vụ lợi cá nhân, làm thiệt hại và đe dọa đến quyền, lợi ích của doanh nghiệp mình.

Những người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp bao gồm: (i) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (ii) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp; (iii) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ đó.

Doanh nghiệp có thể vận dụng các biện pháp nêu tại Mục II Công văn này phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của mình để phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
light-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới