LuatVietnam

blue-check Về việc kiểm sát xét xử án hành chính, kinh doanh, thương mại trong năm 2023

Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023 (6 trang)
Posted: 5/1/2023 7:33:39 AM | Latest updated: 6/1/2023 2:43:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn một số giải pháp để ngành Kiểm sát nhân dân tăng cường chất lượng công tác kiểm sát xét xử của Tòa án trong năm 2023.

Đáng chú ý, năm 2023, ngành Kiểm sát sẽ tăng cường thực hiện kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm của Tòa trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động.

Việc kiểm sát chú trọng vào các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động để kịp thời phát hiện vi phạm và thực hiện kháng nghị phúc thẩm.

Trong năm 2023, ngành Kiểm soát đồng thời sẽ rà soát lại những vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động bị tạm đình chỉ kéo dài từ năm 2022 trở về trước và thực hiện kiến nghị Tòa án tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Riêng đối với các vụ việc có yếu tố nước ngoài, sẽ được kiểm sát chặt chẽ, thận trọng để tránh dẫn đến tranh chấp quốc tế phức tạp gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tòa án

blue-check Về việc kiểm sát xét xử án hành chính, kinh doanh, thương mại trong năm 2023
blue-check Các giải đáp của Tòa tối cao về xử án hình sự, dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại
blue-check Quy chế chỉ định thẩm phán cho các vụ án hình sự, hành chính, dân sự và phá sản
blue-check Pháp lệnh mới về trình tự xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa English attachment
blue-check Quy trình giám định pháp y 30 bệnh tâm thần thường gặp
blue-check Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
blue-check Các biện pháp tăng cường kiểm sát việc xét xử vụ án hành chính, dân sự
blue-check 04 án lệ về đất đai và hôn nhân gia đình
blue-check Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết án dân sự
blue-check Từ 1/10/2022, thí điểm thu tạm ứng án phí trực tuyến tại một số tòa án của Hà Nội
blue-check Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026)
blue-check Một số lưu ý về ủy thác tư pháp ra nước ngoài trong vụ việc dân sự, thương mại
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép thành lập công ty luật và văn phòng luật sư
blue-check Các thủ tục mới chuẩn hóa trong lĩnh vực thi hành án dân sự
blue-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Những lưu ý khi xét xử vụ án tranh chấp "hợp đồng tín dụng"
blue-check Một số lưu ý khi ủy thác tống đạt hồ sơ tố tụng ra nước ngoài
blue-check Những lưu ý khi xem xét hoãn, tạm đình chỉ án tù
blue-check Quy trình kiểm sát việc xem xét giảm án tù và tha tù trước hạn
blue-check 09 án lệ về phản tố, phạm tội chưa đạt, dòi lại tài sản....