LuatVietnam

blue-check Các giải pháp tháo gỡ quy định về PCCC cho doanh nghiệp tại TP. HCM

Công văn số 1678/CATP-PC07 ngày 11/4/2023 của Công an TP. HCM về triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (9 trang)
Posted: 12/4/2023 4:01:13 PM | Latest updated: 3/5/2023 8:40:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5689
LuatVietnam

Văn bản này đưa ra một số hướng dẫn của Công an TP. HCM nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi thực hiện quy định về PCCC, cụ thể liên quan đến:

1. Yêu cầu thẩm duyệt giải pháp cải tạo, khắc phục các vi phạm về PCCC theo kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát PCCC, trong đó có các cơ sở karaoke, vũ trường (chi tiết xem Mục I).

2. Nguyên tắc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khi thẩm duyệt thiết kế về PCCC (xem Mục II).

3. Phương thức, yêu cầu khi nghiệm thu về PCCC (xem Mục III).

4. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC (xem Mục IV).

Theo đó, trừ một số trường hợp cải tạo, chuyển đổi công năng cơ sở kinh doanh, dịch vụ nêu tại điểm 2 Mục I Văn bản này, khi chủ cơ sở sửa chữa, khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC theo kiến nghị của cơ quan Công an thì không phải thực hiện thủ tục thẩm duyệt cải tạo theo Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và không yêu cầu áp dụng QCVN 06:2022/BXD. Sau khi khắc phục xong theo yêu cầu, chủ cơ sở chỉ cần báo cáo Công an quận, huyện để kiểm tra kết quả khắc phục.

Ngoài ra, đối với các cơ sở trước đây đã được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC và đến nay không thuộc đối tượng thẩm duyệt theo Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì chủ cơ sở sau khi khắc phục xong tồn tại, vi phạm về PCCC cũng chỉ cần báo cáo Công an quận, huyện đến kiểm tra, không phải đề nghị thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Đối với các công trình đã được góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ trước đây thì được tiếp tục áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đó khi thực hiện thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thẩm duyệt điều chỉnh; không yêu cầu phải thiết kế theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới, bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và vẫn bảo đảm theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

Khi nghiệm thu về PCCC, cho phép chủ đầu tư đề nghị nghiệm thu từng hạng mục công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP để sớm đưa phần hạng mục công trình đã nghiệm thu vào sử dụng theo tiến độ đầu tư.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5689

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phòng cháy chữa cháy

blue-check Các giải pháp tháo gỡ quy định về PCCC cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về PCCC English attachment
blue-check Sẽ sửa đổi quy định và thủ tục về PCCC để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC
blue-check Công bố 02 TCVN về Phòng cháy và chữa cháy
blue-check Các việc cần làm trong công tác PCCC thời gian tới của công đoàn
blue-check Từ 10/1/2023, tất cả cơ sở kiểm định phương tiện PCCC phải có phòng thí nghiệm
blue-check Các giải pháp tăng cường PCCC từ năm 2023 trên địa bàn TP. HCM
blue-check Các giải pháp siết chặt quản lý PCCC từ năm 2023
blue-check Tiêu chuẩn trang bị, bố trí phương tiện PCCC cho nhà và công trình English attachment
blue-check Những việc cần làm khi có vi phạm về PCCC English attachment
blue-check Bỏ quy định về PCCC khi sử dụng nhà ở làm văn phòng tại Tp. HCM
blue-check Các sơ sót về PCCC doanh nghiệp cần khắc phục
blue-check Về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho công trình nhà máy thủy điện
blue-check Một số lưu ý về giải pháp PCCC khi thiết kế công trình nhà ga hàng không
blue-check Về điều kiện áp dụng giải pháp PCCC thay thế yêu cầu tại QCVN 06:2021/BXD
blue-check Lộ trình cải tạo, di dời các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC tại Hà Nội
blue-check Công an TP. Hà Nội sẽ mở đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC từ 15/10 đến 15/12/2022
blue-check Sẽ siết quy định về PCCC đối với nhà ở và cơ sở sản xuất kinh doanh
blue-check Sẽ xét kỹ điều kiện PCCC khi thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng