LuatVietnam

blue-check Các giải pháp tháo gỡ rào cản cho sản xuất, kinh doanh trong năm 2023

Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7/5/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 (16 trang)
Posted: 9/5/2023 9:54:06 AM | Latest updated: 10/5/2023 12:41:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5695
LuatVietnam

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong năm 2023, tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách, giải pháp theo các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn đối với thị trường BĐS, trái phiếu doanh nghiệp, sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế, quy định về PCCC... đang là rào cản cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trái quy định; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Ngoài ra, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách giảm thuế GTGT; xử lý dứt điểm bất cập gây chậm trễ trong việc hoàn thuế GTGT; tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trình Chính phủ trước 20/5/2023 và khẩn trương đề xuất việc ưu đãi LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5695

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Các giải pháp tháo gỡ rào cản cho sản xuất, kinh doanh trong năm 2023
blue-check Chính phủ ban hành nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đến 2025
blue-check Đề án tái cơ cấu các ngành công nghiệp, năng lượng, thương mại đến năm 2030
blue-check Chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị suy giảm đơn hàng
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 English attachment
blue-check Định hướng phát triển kinh tế TP. HCM đến năm 2030 English attachment
blue-check Các giải pháp điều hành KT-XH thời gian cuối năm 2022
blue-check Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam English attachment
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch
blue-check Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội