LuatVietnam

blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH trong tháng 9 và quý 4/2023

Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 (17 trang)
Posted: 13/9/2023 8:23:12 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:39:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Chính phủ đã đề ra một số giải pháp điều hành KT-XH đáng lưu ý trong tháng 9 và quý 4/2023 như sau:

- Chú trọng triển khai tích cực hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công; thực thi quyết liệt, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách khác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như khơi thông nguồn vốn tín dụng, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

- Chỉ đạo các bộ khẩn trương báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các sàn giao dịch về bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất), việc làm, khoa học và công nghệ.

- Đề xuất các chính sách ưu đãi đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực, các dự án FDI có quy mô lớn, tác động mạnh đến xuất khẩu, việc làm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; đặc biệt tập trung xử lý vướng mắc về cơ chế, chính sách ưu đãi, thủ tục pháp lý, mặt bằng... nhằm đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam.

- Tập trung thực hiện hiệu quả, đánh giá việc triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua, nhất là chính sách giảm 2% thuế GTGT; trên cơ sở đó xem xét đề xuất các chính sách miễn, giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới.

- Tiếp tục điều hành giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hoàn thiện chính sách tín dụng theo hướng thông thoáng, thuận tiện, khả thi, hợp lý... để tăng mạnh khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

- Có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh các gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

- Đối với người lao động, sẽ giao Bộ Lao động TB&XH theo dõi sát tình trạng người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người lao động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 1339/BYT-VPB1Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check 30/NQ-CPSửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check 517/BYT-BHHướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check 6979/BYT-BHHướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu