LuatVietnam

blue-check Các gói thầu bảo trì đường thủy có thể vận dụng Thông tư 38/2020/TT-BGTVT để xây dựng dự toán

Thông tư số 23/2022/TT-BGTVT ngày 3/10/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (2 trang)
Posted: 5/10/2022 11:11:56 AM | Latest updated: 22/11/2022 2:15:26 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 38/2020/TT-BGTVTstatus2 liên quan đến phương pháp định giá dịch vụ công về bảo trì đường thủy nội địa.

Theo đó, đối với hạng mục bảo trì đường thủy nội địa áp dụng phương thức đấu thầu (không phải phương thức đặt hàng), cũng có thể vận dụng phương pháp định giá dịch vụ bảo trì tại Thông tư 38/2020/TT-BGTVTstatus2 để xây dựng dự toán gói thầu nếu chưa có hướng dẫn khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 61/VBHN-BGTVT ngày 18/10/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 61/VBHN-BGTVT[Hợp nhất] - Hướng dẫn xác định chi phí và đơn giá bảo trì đường thủy nội địa

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải thủy nội địa

blue-check Các gói thầu bảo trì đường thủy có thể vận dụng Thông tư 38/2020/TT-BGTVT để xây dựng dự toán
blue-check Các công trình đường thủy phải quan trắc an toàn trong quá trình khai thác
blue-check Miễn nộp giấy đăng ký doanh nghiệp khi xin cấp phép đào tạo thuyền viên English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch trên sông (tại TP. HCM)
blue-check Mức phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Điều kiện đi lại bằng đường thủy tại TP. HCM kể từ 15/10/2021
blue-check Sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải trên đường thủy trong mùa dịch
blue-check Bộ Công thương kiến nghị mở "luồng xanh" cho vận tải đường thủy
blue-check TP. HCM lùi thời gian thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đến 1/10/2021
blue-check Quy trình giải quyết tại nạn giao thông đường thủy
blue-check Sửa đổi điều kiện vận tải hành khách bằng tàu thủy
blue-check "Thuyền thúng chở khách du lịch" do cơ quan nào cấp phép hoạt động?
blue-check Cano chịu thuế nhập khẩu 10%
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa
blue-check Lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị AIS và VHF trên tàu thủy
blue-check Vận chuyển khách du lịch quốc tế bằng đường thủy cũng được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Vận tải hành khách bằng tàu điện cũng được miễn thuế GTGT
blue-check Tuyến đường và thời gian cho phép vận chuyển hàng quá cảnh bằng đường thủy
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng
blue-check Hướng dẫn phân loại nhóm lương nhân công về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa