LuatVietnam

blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment

Công văn số 5026/BXD-QLN ngày 8/11/2022 của Bộ Xây dựng về điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở (2 trang)
Posted: 17/11/2022 1:00:45 PM | Latest updated: 23/11/2022 9:59:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5586 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Liên quan đến hình thức sử dụng đất để làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP đã quy định bao gồm các trường hợp sau:

(1) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

(2) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở;

(3) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Từ 1/3/2022, Luật số 03/2022/QH15 (sửa đổi một số Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở...) đã có điều chỉnh các hình thức sử dụng đất được thực hiện dự án nhà ở thương mại như sau:

(a) Có quyền sử dụng đất ở;

(b) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5586

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5026_08112022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Kế hoạch sửa đổi các luật thuế liên quan đến BĐS
blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu
blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment