LuatVietnam

blue-check Các hoạt động chế biến thủy sản được ưu đãi thuế TNDN English attachment

Công văn số 3679/TCT-CS ngày 21/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (3 trang)
Posted: 15/9/2023 1:46:40 PM | Latest updated: 22/9/2023 2:22:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5785 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2550/BTC-TCT ngày 12/3/2021, các hoạt động sau đây được cho là thuộc ngành "chế biến thủy sản" và được hưởng ưu đãi theo pháp luật thuế TNDN:

(i) Chế biến từ thủy sản cấp đông đến -18 độ C (trừ hoạt động ướp lạnh trên tàu cá);

(ii) Chế biến thủy sản tươi sống thành sản phẩm chín;

(iii) Chế biến sản phẩm từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT.

Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến việc xác định hoạt động chế biến thủy sản thì liên hệ với cơ quan chuyên ngành tại địa phương để được hướng dẫn.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13status2 , thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản được miễn thuế TNDN nếu thực hiện tại địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; được hưởng thuế suất TNDN 10% nếu thực hiện tại địa bàn KT-XH khó khăn và được hưởng thuế suất TNDN 15% nếu thực hiện tại địa bàn thông thường.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5785

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu