LuatVietnam

blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT

Công văn số 45091/CTHN-TTHT ngày 13/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về nội dung ghi trên hóa đơn (2 trang)
Posted: 28/9/2022 1:10:14 PM | Latest updated: 30/9/2022 9:16:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5547
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , trên HĐĐT bắt buộc phải thể hiện các nội dung: tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất GTGT; tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

Trường hợp bán hàng có chiết khấu hoặc khuyến mại, phải thể hiện rõ khoản chiết khấu, khuyến mại đó trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế GTGT (thành tiền chưa có thuế GTGT) trong trường hợp áp dụng chiết khấu, khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật thuế GTGT.

Về định dạng chuẩn dữ liệu HĐĐT, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5547

Tệp đính kèm

Lược đồ

Hóa đơn hàng khuyến mạiCập nhật đến: 19-Oct-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT