LuatVietnamLogo

blue-check Các khoản đóng góp chống COVID-19 sẽ được được hạch toán

Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 (12 trang)
Posted: 13/10/2020 8:37:01 AM | Latest updated: 13/10/2020 3:46:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5065
LuatVietnam

Tại kỳ họp này, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc chấp nhận cho hạch toán chi phí đối với các khoản đóng góp, ủng hộ hoạt động chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vấn đề còn phải báo cáo với Quốc hội

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5065
Tệp đính kèm

Covid-19