LuatVietnam

blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment

Công văn số 37868/CTHN-TTHT ngày 3/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm (4 trang)
Posted: 5/8/2022 1:07:08 PM | Latest updated: 11/8/2022 8:17:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512 | Vietlaw: 573
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , đối với dự án được ưu đãi thuế TNDN do thuộc lĩnh vực ưu đãi thì thu nhập được hưởng ưu đãi bao gồm:

(i) thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi;

(ii) thu nhập từ thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu đãi;

(iii) chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực ưu đãi;

(iv) lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn;

(v) các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc diện ưu đãi thuế TNDN, nếu không đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì mức ưu đãi thuế được thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Về mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 26388/CTHN-TTHT ngày 8/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV37868-03082022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu không được thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment
blue-check Một số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check Thay đổi người ĐDPL có ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở y tế có được miễn thuế? English attachment