LuatVietnam

Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời

Cập nhật 15/5/2023 | Đăng tải: LVN.5699

hoi Trần Thị Kim Hạnh (tỉnh Thái Nguyên)
Người lao động đóng BHXH được 14 năm 3 tháng. Do sức khỏe yếu nên tháng 10/2020 nghỉ không lương, tháng 2/2023 chốt sổ BHXH. Xin hỏi, trường hợp người lao động chết do ung thư thì thân nhân được hưởng những chế độ nào?

luat Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên:

Trường hợp bà hỏi, người lao động có 14 năm 3 tháng đóng BHXH đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết, thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và thân nhân của người lao động được hưởng tiền tuất một lần theo quy định tại các Điều 67 và Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Cụ thể như sau:

Trợ cấp mai táng: Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó chết, quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trợ cấp tuất một lần: Theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thân nhân người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nêu trên chết thì được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 1, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Có thể rút BHXH một lần tại địa phương đang tạm trú
otvet Người làm việc theo hợp đồng dịch vụ được miễn đóng BHXH
otvet Trường hợp nào được hoàn tiền đóng BHXH?
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp tuất khi người đang bảo lưu BHXH qua đời
otvet Thủ tục hưởng tiếp lương hưu sau thời gian bị tạm dừng
otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí