LuatVietnam

blue-check Các khuyến cáo của Bộ Lao động TBXH về phòng ngừa TNLĐ năm 2023

Thông báo số 1229/TB-LĐTBXH ngày 7/4/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2022 (26 trang)
Posted: 10/4/2023 10:17:35 AM | Latest updated: 11/4/2023 10:54:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Tài liệu này tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) của năm 2022 và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm ngăn ngừa TNLĐ trong năm 2023.

Theo đó, so với năm 2021, tình hình TNLĐ năm 2022 trên cả nước có tăng về số vụ, số người bị tai nạn, số người bị thương, tuy nhiên giảm số vụ gây chết người và số người chết.

Các vụ TNLĐ nghiêm trọng chủ yếu xảy ra ở: TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận, trong các lĩnh vực: xây dựng, điện, dịch vụ, khai thác khoáng sản.

Nguyên nhân chủ yếu là từ phía doanh nghiệp, với các vi phạm như: do tổ chức lao động, điều kiện lao động; không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; không tổ chức huấn luyện ATLĐ, không trang bị phương tiện bảo hộ cho người lao động. Lỗi của người lao động chủ yếu là vi phạm quy trình, quy chuẩn an toàn lao động, không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân.

Theo Bộ Lao động TB&XH, để phòng ngừa và hạn chế xảy ra TNLĐ trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần phải thực hiện một số giải pháp chủ yếu được nêu tại Phần IV như: tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về ATLĐ; phổ biến kiến thức, pháp luật về ATLĐ cho doanh nghiệp, người lao động; tăng cường tổ chức điều tra TNLĐ; tăng cường công tác phòng ngừa TNLĐ;...

Đối với doanh nghiệp, Bộ Lao động khuyến cáo cần tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa TNLĐ do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; chấp hành quy định về xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn;...

Đối với người lao động, Bộ khuyến cáo cần chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động để bảo vệ an toàn, sức khỏe và tính mạng cho mình.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM yêu cầu phổ biến chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2022-2025 cho đoàn viên
blue-check Các khuyến cáo của Bộ Lao động TBXH về phòng ngừa TNLĐ năm 2023
blue-check Hướng dẫn các hoạt động của Công đoàn trong Tháng ATVSLĐ năm 2023
blue-check TP. HCM sẽ tổ chức thanh tra cả trước, trong và sau Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra trong Tháng ATVSLĐ năm 2023 của ngành Y tế
blue-check Từ 13/2/2023, cho phép khai báo trực tuyến việc sử dụng thiết bị lao động phải kiểm định English attachment
blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
blue-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
blue-check Công bố Quy chuẩn mới về An toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp