LuatVietnam

blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM

Công văn số 873/LĐLĐ-TC ngày 5/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực huy động và tài chính công đoàn theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (1 trang)
Posted: 6/9/2022 8:07:29 AM | Latest updated: 6/9/2022 1:17:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5531
LuatVietnam

Căn cứ kết quả kiểm toán nhà nước, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã nhắc nhở các Liên đoàn Lao động quận/huyện và Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty... phải chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng chống Covid-19, đồng thời phải bổ sung đầy đủ các báo giá, hợp đồng, chứng từ ký nhận, giấy tờ xác nhận... về việc chi hỗ trợ Covid-19, đặc biệt là khoản chi hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động thực hiện "3 tại chỗ".

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu các Liên đoàn Lao động, cơ quan Công đoàn kiểm tra, rà soát lại đối tượng đã nhận hỗ trợ Covid-19 để bảo đảm chi hỗ trợ chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5531

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028