LuatVietnam

blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng

Công văn số 3946/TCT-TVQT ngày 27/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng (3 trang)
Posted: 4/11/2022 7:59:06 AM | Latest updated: 6/11/2022 4:42:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5574
LuatVietnam

Tổng cục Thuế thông báo các loại ấn chỉ sau đây đã hết giá trị sử dụng do thay đổi chính sách pháp luật:

1. Biên lai thuế môn bài mẫu CTT03A (theo quy định tại Thông tư số 303 /2016/TT-BTC )

2. Biên lai thu thuế nhà đất mẫu CTT09A (theo quy định tại Thông tư số 153/2011/TT-BTCstatus2 ).

3. Thông báo thuế trên máy vi tính mẫu CTT40B, CTT40C; Thông báo nộp thuế hộ kinh doanh vừa và nhỏ mẫu CTT53B (theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

4. Biên lai thu thuế trước bạ mẫu CTT06, Biên lai thuế trước bạ in vi tính mẫu CTT06A, phiếu thu tiền mẫu CTT41A (theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ).

5. Giấy chứng nhận đăng ký thuế mẫu 10-MST và Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân mẫu 12-MST (theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ).

6. Tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, Tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều (theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ).

7. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT56, CTT56B (theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5574

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage