LuatVietnam

blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 14/7/2022 11:15:24 AM | Latest updated: 22/7/2022 8:33:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2252/TCT-CS ngày 27/6/2022, mặt hàng "hóa chất cơ bản" không thuộc danh mục hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT theo các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022.

Việc giảm 2% thuế GTGT theo quy định trên được áp dụng thống nhất cho hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Riêng các sản phẩm hóa chất (bao gồm sản phẩm hóa chất có tên, mã HS thuộc phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và sản phẩm hóa chất khác thuộc mã ngành 202) thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 21-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT