LuatVietnamLogo

Các lựa chọn khi lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng Paperless

Posted: 17/5/2019 | Latest updated: 17/5/2019 6:12:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4712

LuatVietnamDo một hóa đơn sai sót có đến 3 mẫu biên bản khác nhau và để người dùng không nhầm lẫn giữa các mẫu, chúng tôi thu gọn chức năng lập Biên bản xử lý hóa đơn sai sót vào một thực đơn duy nhất thay vì trước đó có đến 2 thực đơn đơn: Điều chỉnh hóa đơn và Thu hồi hóa đơn. Theo đó, bạn sẽ phải nhấp lựa chọn tình trạng sai sót của hóa đơn và PAPERLESS sẽ cung cấp cho bạn biểu mẫu phù hợp

Khi cần lập Biên bản để xử lý hóa đơn bị sai sót, bạn chỉ cần nhấp vào thực đơn Biên bản điều chỉnh hóa đơn tại menu PAPERLESS (menu này chỉ xuất hiện sau khi bạn đăng nhập).

 

Tiếp theo, bạn cần nhấp chọn tình trạng sai sót của hóa đơn. Như đã nói ở trên, mỗi tình trạng sai sót sẽ phải áp dụng biểu mẫu khác nhau. 

 

Nếu "Chỉ sai tên và/hoặc địa chỉ bên mua hàng", PAPERLESS sẽ cung cấp cho bạn mẫu Biên bản trực tiếp điều chỉnh sai sót của hóa đơn và không cần phát hành hóa đơn mới thay thế. Xem hướng dẫn việc lập mẫu biên bản này tại đây hoặc lập ngay mẫu này tại đây

 

Ngược lại, nếu "Không phải sai tên và/hoặc địa chỉ bên mua hàng", bạn sẽ phải tiếp tục xác định hóa đơn đó đã khai thuế hay chưa:

Tùy thuộc vào tình trạng khai thuế, PAPERLESS sẽ cung cấp cho bạn loại biểu mẫu phù hợp. Tuy nhiên, nếu chọn nhầm, bạn có thể Back về trang được để chọn lại. Hoặc ngay cả khi đã lập xong Biên bản mới phát hiện chọn nhầm tình trạng khai thuế, bạn vẫn có thể sử dụng chức năng Edit để thay đổi mẫu

Cách lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn cho trường hợp này chúng tôi đã có hướng dẫn tại đây, hoặc nhấn vào đây để thử lập ngay

 

 
LuatVietnam
idea Vui lòng ghi rõ Nguồn: luatVietnam.net khi đăng tải lại bài viết này