LuatVietnam

blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản

Công văn số 641/KV1-ĐHHNK ngày 22/2/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc thực hiện các quy định về việc đưa hàng hóa về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (6 trang)
Posted: 7/3/2023 9:21:20 AM | Latest updated: 7/3/2023 3:21:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5658
LuatVietnam

Liên quan đến việc đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản để chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP. HCM) lưu ý doanh nghiệp một số yêu cầu sau:

- Trước khi có văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin kho bãi, địa điểm bảo quản kèm theo hồ sơ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kho bãi, địa điểm đăng ký; hồ sơ đăng ký gửi thông qua Hệ thống điện tử, chỉ cần gửi 01 lần và khi có thay đổi thông tin. Cách thức gửi xem hướng dẫn tại phụ lục đính kèm Công văn này.

- Thực hiện đúng các quy định về việc đưa hàng hóa về bảo quản tại Điều 35 Luật Hải quan, Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 , Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. HCM.

- Lưu giữ, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đúng địa điểm đã thông báo, đúng địa điểm ghi trên đơn đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản của doanh nghiệp.

- Nộp Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan trong thời hạn quy định (không quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản).

- Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về việc đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp thuộc Danh sách doanh nghiệp không được đưa hàng về bảo quản, Chi cục sẽ không giải quyết cho doanh nghiệp đưa hàng về.

- Kể từ ngày 1/4/2023, trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký thông tin kho bãi, địa điểm trên Hệ thống hoặc kho bãi, địa điểm đăng ký có địa chỉ không rõ ràng, không xác thực, không có hồ sơ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp thì Chi cục sẽ không đồng ý cho mang hàng về.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5658

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Hải quan TP. HCM khuyến cáo doanh nghiệp nộp đúng hạn báo cáo sử dụng hàng miễn thuế
blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản
blue-check Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Hải quan năm 2023
blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi không được phép giao hàng cho các xe vi phạm về quá khổ, quá tải
blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment
blue-check Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công cho tặng từ thiện tại Việt Nam
blue-check Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan English attachment
blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...
blue-check Điều kiện miễn thuế XNK đối với hàng gia công và SXXK của doanh nghiệp FDI
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030