LuatVietnam

blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2022 (7 trang)
Posted: 10/3/2023 7:45:49 AM | Latest updated: 10/3/2023 1:38:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5654
LuatVietnam

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân khai quyết toán thuế TNCN năm 2022, Cục thuế TP. HCM đã tổng hợp các điểm lưu ý về đối tượng phải quyết toán, đối tượng miễn quyết toán, điều kiện ủy quyền quyết toán, mức giảm trừ gia cảnh, hồ sơ khai quyết toán, thời hạn quyết toán...

Theo đó, đối với doanh nghiệp, sẽ không phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 nếu trong năm 2022 không phát sinh trả thu nhập hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch.

Đối với cá nhân, không phải khai quyết toán thuế năm 2022 nếu: số thuế phải nộp thêm sau quyết toán không quá 50.000 đồng; số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn hoặc bù trừ và không phải quyết toán đối với thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 vẫn áp dụng theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, cụ thể: giảm trừ bản thân 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng/người.

Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh nhưng được trả thu nhập từ trụ sở chính thì có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính hoặc đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh, các biểu mẫu kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 được áp dụng theo các biểu mẫu ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 (đối với doanh nghiệp) và chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (đối với cá nhân).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5654

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment