LuatVietnam

blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022

Công văn số 4600/BTC-TCDN ngày 9/5/2023 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ (4 trang)
Posted: 12/5/2023 12:46:31 PM | Latest updated: 15/5/2023 10:25:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5697
LuatVietnam

Văn bản nêu một số lưu ý của Bộ Tài chính đối với các Bộ, ngành, địa phương (là cơ quan đại diện chủ sở hữu) khi nộp Báo cáo kết quả giám sát tài chính, Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước và công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP .

Bao gồm các lưu ý liên quan đến:

- Nội dung giám sát tính hiệu quả của dự án và tính hiệu quả của nguồn vốn huy động, sử dụng cho các dự án;

- Việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Về đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp;

- Về giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;

- Về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không thực hiện chế độ giám sát theo quy định.

Ngoài ra, đối với Báo cáo kết quả giám sát tài chính và Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước năm 2022 cần nộp trước ngày 31/5/2023; Kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2022 cần công bố trước ngày 30/6/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5697

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội
blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022
blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
blue-check Doanh nghiệp có vốn nhà nước cần khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2022
blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment
blue-check Kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại các công ty do Bộ xây dựng quản lý
blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công