LuatVietnam

blue-check Các lưu ý khi lập quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ

Công văn số 5508/BXD-QHKT ngày 5/12/2022 của Bộ Xây dựng về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp (3 trang)
Posted: 8/12/2022 2:06:31 PM | Latest updated: 22/12/2022 11:15:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5607
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, khu vực dự kiến đầu tư xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ được lập tương ứng theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng (với khu chức năng công nghiệp); theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị (với khu chức năng đô thị - dịch vụ).

Ngoài ra, theo tiết 2.5.1 QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BXD, các khu chức năng dân dụng (nếu có) được quy hoạch gắn với khu công nghiệp phải áp dụng quy định như đối với khu dân dụng trong đô thị; các chỉ tiêu quy hoạch áp dụng theo điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và điểm 2.6 của Quy chuẩn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5607

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Sắp sửa đổi chính sách về lập quy hoạch
blue-check Các lưu ý khi lập quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ
blue-check Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch
blue-check Một số lưu ý về quy hoạch và mật độ xây dựng trong khu công nghiệp
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn English attachment
blue-check Thí điểm cho UBND tỉnh Khánh Hòa tự phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị English attachment
blue-check Dự án trong khu đô thị quy mô nhỏ vẫn phải lập quy hoạch phân khu
blue-check Về những nội dung trọng tâm khi phát triển đô thị thông minh
blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment