LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023

Một số nội dung lưu ý khi áp dụng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP (1 trang)
Posted: 4/5/2023 8:13:07 AM | Latest updated: 5/5/2023 4:37:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5691
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023 theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

- Doanh nghiệp tự xác định và chịu trách nhiệm về việc xác định thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023.

- Hạn chót nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2023 là ngày 30/9/2023. Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung thuế của kỳ tính thuế được gia hạn trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế khai bổ sung cũng được xét gia hạn.

- Cơ quan thuế sẽ không gửi thông báo phản hồi về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sẽ gửi thông báo trong trường hợp doanh nghiệp không được gia hạn.

- Doanh nghiệp không bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian gia hạn; tuy nhiên, trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bị phát hiện không thuộc đối tượng gia hạn thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp.

- Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, khi làm thủ tục thanh toán với KBNN phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn hoặc giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5691

Tệp đính kèm

Lược đồ

Ân hạn thuế 2023Cập nhật đến: 2-May-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Hồ sơ xin ân hạn thuế năm 2023 phải nộp trước 1/10/2023
blue-check Các trường hợp được và không được xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV