LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về kê khai thuế khi thu hộ cước cho hãng vận tải nước ngoài English attachment

Công văn số 244/TCT-KK ngày 31/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT, TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài (2 trang)
Posted: 13/3/2023 8:46:43 AM | Latest updated: 16/3/2023 3:11:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5656
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, kể từ ngày 1/1/2021, khi phát sinh hoạt động thu hộ cước dịch vụ cho hãng vận tải nước ngoài, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo các quy định sau:

- Về thuế GTGT, khai thuế theo quy định đối với nhà thầu nước ngoài tại điểm n khoản 4, điểm e khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Biểu mẫu khai thuế GTGT sử dụng tờ khai mẫu số 01/NTNN (khi khai theo tháng hoặc từng lần phát sinh) và mẫu số 02/NTNN khi kết thúc hợp đồng và các phụ lục, tài liệu đính kèm theo quy định tại điểm b.1, điểm e khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 (đối với kỳ tính thuế năm 2021); theo quy định tại điểm 13.2, 13.5 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và mục XI Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 (đối với kỳ tính thuế từ năm 2022).

- Về thuế TNDN, thực hiện tạm nộp thuế hàng quý và khai quyết toán năm theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (sửa đổi điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ) và điểm 13.5 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Biểu mẫu quyết toán thuế TNDN là tờ khai quyết toán mẫu số 01/VTNN và các phụ lục đính kèm theo quy định tại mục XI Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5656

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV244_31012023TCT[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

blue-check Các lưu ý về kê khai thuế khi thu hộ cước cho hãng vận tải nước ngoài English attachment
blue-check Vận chuyển hàng hóa tuyến quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Các thủ tục mới sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải
blue-check Quy trình cấp phép chạy thử tàu biển mới đóng hoặc hoán cải (tại TP. HCM)
blue-check Ký thêm hợp đồng cho thuê tàu ở nước ngoài phải gia hạn thời gian tạm xuất English attachment
blue-check Cắt giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải từ 1/10/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải English attachment
blue-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
blue-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Hóa đơn thu hộ cước tàu biển phải ghi rõ ký hiệu về thuế suất GTGT English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế