LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu

Công văn số 349/TCHQ-TXNK ngày 18/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập (2 trang)
Posted: 23/2/2023 9:01:20 AM | Latest updated: 23/2/2023 3:41:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5648
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, mã loại hình G13 (tạm nhập miễn thuế) được sử dụng để khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các trường hợp được hướng dẫn tại số thứ tự 19 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Riêng với trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài (người mua ban đầu) thuộc đối tượng miễn thuế, cơ quan hải quan sẽ xử lý miễn thuế trong thông quan, không ban hành quyết định không thu thuế và doanh nghiệp phải khai báo mã loại hình G13 cùng với các mã miễn thuế hoặc không chịu thuế.

Trường hợp tái nhập hàng hóa để sửa chữa, tái chế sau đó xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan, nếu tại thời điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp đủ điều kiện không thu thuế theo quy định thì cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định không thu thuế và doanh nghiệp được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có).

Cần lưu ý, đối với hàng hóa tái nhập để sửa chữa, tái chế sau đó xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có) như trường hợp xuất khẩu lần đầu (nếu tờ khai xuất khẩu lần đầu doanh nghiệp đã được hoàn thuế xuất khẩu sau khi hàng hóa tái nhập).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5648

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
light-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
blue-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu