LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment

Công văn số 4760/BXD-QLN ngày 25/10/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chuyển nhượng một phần dự án bất động sản (2 trang)
Posted: 4/11/2022 1:22:59 PM | Latest updated: 16/11/2022 9:51:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5581 | Vietlaw: 586
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, hiện nay, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS được thực hiện theo một trong 02 hệ thống pháp luật là pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh BĐS.

Cụ thể, theo khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, đối với các dự án BĐS dưới đây thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư:

(a) Dự án BĐS được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020;

(b) Dự án BĐS được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Đối với dự án BĐS không thuộc các trường hợp trên thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS và Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Chi tiết các điều khoản quy định về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS gồm: Điều 50, Điều 51 Luật Kinh doanh BĐS 2014 (được sửa đổi tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020); Mục 3 Chương II Nghị định 02/2022/NĐ-CP; Điều 46 Luật Đầu tư 2020; Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5581

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4760_25102022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Bán nhà hình thành trong tương lai không cần giấy xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng
blue-check Về điều kiện góp vốn kinh doanh bằng nhà ở
blue-check Chuyển nhượng nhà ở của dự án ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Định hướng hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, bất động sản
blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Kế hoạch sửa đổi các luật thuế liên quan đến BĐS
blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu
blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment