LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm

Công văn số 8205/CTHN-TTHT ngày 28/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN (5 trang)
Posted: 2/3/2023 7:37:12 AM | Latest updated: 2/3/2023 3:52:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5650
LuatVietnam

Trường hợp Công ty thuê cá nhân thực hiện quảng cáo sản phẩm, nếu cá nhân này không có đăng ký kinh doanh thì thu nhập từ quảng cáo chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến (nếu có ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên) hoặc theo tỷ lệ 10% (nếu không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng) theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Nếu cá nhân thực hiện quảng cáo cho Công ty có đăng ký kinh doanh thì được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh và chịu thuế theo quy định tại Điều 10, Phụ lục I Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 (gồm: 5% thuế GTGT và 2% thuế TNCN).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5650

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử