LuatVietnam

blue-check Các mức hưởng BHYT được tính tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2023 English attachment

Công văn số 4082/BYT-BH ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (2 trang)
Posted: 3/7/2023 9:20:53 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:47:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5733 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các mức hưởng BHYT được tính tăng theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng kể từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở được hưởng BHYT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CPstatus2 là tương đương thấp hơn 270.000 đồng.

Các mức trần thanh toán trực tiếp quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CPstatus2 gồm: không quá 0,15 lần mức lương cơ sở là tương đương không quá 270.000 đồng; không quá 0,5 lần mức lương cơ sở là tương đương không quá 900.000 đồng; không quá 1,0 lần mức lương cơ sở là tương đương không quá 1,8 triệu đồng; không quá 2,5 lần mức lương cơ sở là tương đương không quá 4,5 triệu đồng.

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không quá 45 tháng lương cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYTstatus2 là tương đương không quá 81 triệu đồng.

Số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CPstatus2 được tính theo công thức tại mục 4 văn bản này.

Những trường hợp vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ sau ngày 1/7/2023 cũng được tính tăng mức hưởng theo mức lương cơ sở mới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5733

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu