LuatVietnam

blue-check Các nghệ sĩ nhận quảng cáo thực phẩm cần thận trọng

Thông báo số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (3 trang)
Posted: 19/9/2023 11:14:07 AM | Latest updated: 19/9/2023 4:21:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5787
LuatVietnam

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP), những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023 bao gồm:

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý ATTP trong tất cả các khâu (từ sản xuất đến tiêu dùng), đặc biệt rà soát, hoàn thiện quy định về ATTP tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CPstatus2 , trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả các biện pháp như: truy xuất nguồn gốc, công bố sản phẩm, hậu kiểm, thông tin tuyên truyền; áp dụng mức chế tài phù hợp, bảo đảm tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của người quảng cáo, người phát hành quảng cáo, sản phẩm quảng cáo thực phẩm (trong đó có trách nhiệm của nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo); kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu thực phẩm, phòng chống nhập lậu và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5787

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu