LuatVietnamLogo

light-check Các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ CNTT bằng vốn nhà nước English attachment

Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (34 trang)
Posted: 11/9/2020 9:56:42 AM | Latest updated: 30/9/2020 1:16:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044

LuatVietnam

Thông tư quy định về các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CPstatus2 .

Tuy nhiên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

Các nội dung quy định tại Thông tư này là cơ sở cho các bên có liên quan thực hiện việc quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thuê dịch vụ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2020.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực25/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Công nghệ thông tin