LuatVietnam

blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022

Công văn số 3738/BGDĐT-TTr ngày 9/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 (3 trang)
Posted: 10/8/2022 7:20:49 AM | Latest updated: 14/8/2022 3:39:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5519
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2022.

Theo đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 cần phải bám sát quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT .

Bao gồm thanh tra các nội dung sau:

- Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT để bảo đảm đúng năng lực đào tạo của trường;

- Việc xây dựng, công bố đề án tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, đặc biệt lưu ý đến thông tin về ngành nghề được đào tạo, kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; mức thu học phí, chính sách học bổng, miễn giảm học phí...;

- Việc triển khai tổ chức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ;

- Việc xây dựng, ban hành quy chế tuyển sinh, việc thực hiện quy trình tuyển sinh, kết quả tuyển sinh;

- Việc tổ chức thi tuyển sinh theo quy định tại Điều 12, 13, 14, 15 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, đặc biệt chú ý các khâu ra đề, coi thi, chấm thi, việc bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Các trường ĐH, CĐ phải gửi kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2022 ngay sau khi ban hành về Thanh tra Bộ GDĐT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5519

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường
blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment
blue-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
blue-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo