LuatVietnam

light-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (27 trang)
Posted: 22/8/2022 9:52:35 AM | Latest updated: 17/9/2022 2:28:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5539
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn của hệ thống thông tin; yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin theo từng cấp độ và kiểm tra đánh giá an toàn thông tin.

Theo đó, về nguyên tắc, "hệ thống thông tin" sẽ được phân loại thành 05 cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 và phải đảm bảo phương án an toàn theo phụ lục I đến phụ lục V Thông tư này (tùy cấp độ) trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Các yêu cầu bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin quy định tại Thông tư này được hiểu là yêu cầu tối thiểu, ngoài ra các hệ thống thông tin còn phải đáp ứng thêm yêu cầu tại TCVN 11930:2017 .

Việc kiểm tra, đánh giá an toàn đối với hệ thống thông tin phải được thực hiện định kỳ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định 85/2016/NĐ-CP .

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTTTTstatus3 ngày 24/4/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5539

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Công nghệ thông tin

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
light-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
light-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
blue-check "Cáp sợi quang" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng cáp quang không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check 6 nền tảng số được ưu tiên phát triển trong năm 2022
blue-check Sẽ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong năm 2022
blue-check Chuẩn dữ liệu và phương thức gửi hồ sơ đến Cổng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
blue-check Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số