LuatVietnam

blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment

Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (12 trang)
Posted: 25/5/2022 7:20:42 AM | Latest updated: 14/8/2022 10:07:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại về phương thức hỗ trợ lãi suất; cách tính phân bổ hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng và chế độ hạch toán kế toán... khoản hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP .

Theo đó, phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP sẽ do các ngân hàng tự quyết định chọn một trong hai phương thức sau:

(i) Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất;

(ii) Thu đầy đủ lãi tiền vay trong kỳ sau đó sẽ hoàn trả khách hàng số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất tại từng ngân hàng được xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 và Phụ lục 01 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT03-20052022NHNN[VLO].pdf

Lược đồ

Giảm 2% lãi suấtCập nhật đến: 16-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

light-check Thay mới quy chế quản lý khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp
light-check Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng
blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
blue-check Bán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến English attachment
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng English attachment
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment