LuatVietnam

blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment

Công văn số 4409/SGDĐT-GDNCL ngày 15/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận (3 trang)
Posted: 20/12/2022 9:29:39 AM | Latest updated: 5/1/2023 8:59:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5609 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM đã có những lưu ý về nghĩa vụ, trách nhiệm cần phải tuân thủ trong quá trình hoạt động đối với tổ chức tư vấn du học, gồm:

1. Triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP ).

2. Việc tuyển dụng nhân viên phải đảm bảo: đủ tiêu chuẩn theo khoản 3 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CPstatus2 ; ký kết HĐLĐ theo Bộ luật số 45/2019/QH14; đóng BHXH theo Luật số 58/2014/QH13status2 ; đăng ký giấy phép lao động (với người nước ngoài) theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP .

3. Khi triển khai hoạt động tư vấn du học phải thực hiện nghiêm túc quyền, trách nhiệm theo quy định tại Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP; kết hợp phổ biến đến du học sinh quyền, trách nhiệm trong thời gian học tập tại nước ngoài theo Điều 14 Nghị định 86/2021/NĐ-CP .

4. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của UBND Thành phố, phải gửi đầy đủ hồ sơ cho Sở Thông tin & Truyền thông ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức (khoản 1 Điều 4 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBNDstatus1 ).

5. Lưu trữ hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học), hồ sơ nhân sự (văn bằng chứng chỉ, hợp đồng lao động, BHXH) một cách khoa học, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, tổ chức hoạt động.

6. Niêm yết công khai thông tin tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử các nội dung theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP .

7. Báo cáo tình hình hoạt động trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 3672/SGDĐT-GDNCL ngày 4/10/2022.

8. Khi có sự thay đổi về địa điểm tổ chức hoạt động hoặc pháp nhân đăng ký hoạt động, phải gửi hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung được cấp phép đến Sở Giáo dục & Đào tạo.

9. Trong quá trình tổ chức hoạt động, thường xuyên cập nhật dữ liệu trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn về hồ sơ nhân sự, thông tin du học sinh đã đi du học; thỏa thuận hợp tác hoặc đại diện tuyển sinh; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về hoạt động tư vấn du học đã tổ chức.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5609

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV4409_15112022SGDDTHCM[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Công ty Language Link Việt Nam (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
light-check Điều lệ mới của trường cao đẳng sư phạm
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Sửa đổi Quy chế tuyển sinh du học bằng học bổng nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM