LuatVietnam

blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment

Công văn số 4409/SGDĐT-GDNCL ngày 15/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận (3 trang)
Posted: 20/12/2022 9:29:39 AM | Latest updated: 5/1/2023 8:59:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5609 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM đã có những lưu ý về nghĩa vụ, trách nhiệm cần phải tuân thủ trong quá trình hoạt động đối với tổ chức tư vấn du học, gồm:

1. Triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP ).

2. Việc tuyển dụng nhân viên phải đảm bảo: đủ tiêu chuẩn theo khoản 3 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CPstatus2 ; ký kết HĐLĐ theo Bộ luật số 45/2019/QH14; đóng BHXH theo Luật số 58/2014/QH13status2 ; đăng ký giấy phép lao động (với người nước ngoài) theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP .

3. Khi triển khai hoạt động tư vấn du học phải thực hiện nghiêm túc quyền, trách nhiệm theo quy định tại Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP; kết hợp phổ biến đến du học sinh quyền, trách nhiệm trong thời gian học tập tại nước ngoài theo Điều 14 Nghị định 86/2021/NĐ-CP .

4. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của UBND Thành phố, phải gửi đầy đủ hồ sơ cho Sở Thông tin & Truyền thông ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức (khoản 1 Điều 4 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBNDstatus1 ).

5. Lưu trữ hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học), hồ sơ nhân sự (văn bằng chứng chỉ, hợp đồng lao động, BHXH) một cách khoa học, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, tổ chức hoạt động.

6. Niêm yết công khai thông tin tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử các nội dung theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP .

7. Báo cáo tình hình hoạt động trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 3672/SGDĐT-GDNCL ngày 4/10/2022.

8. Khi có sự thay đổi về địa điểm tổ chức hoạt động hoặc pháp nhân đăng ký hoạt động, phải gửi hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung được cấp phép đến Sở Giáo dục & Đào tạo.

9. Trong quá trình tổ chức hoạt động, thường xuyên cập nhật dữ liệu trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn về hồ sơ nhân sự, thông tin du học sinh đã đi du học; thỏa thuận hợp tác hoặc đại diện tuyển sinh; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về hoạt động tư vấn du học đã tổ chức.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5609

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV4409_15112022SGDDTHCM[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Du học

blue-check Sửa đổi Quy chế tuyển sinh du học bằng học bổng nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)
blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment
blue-check Các tổ chức tư vấn du học tại TP. HCM sẽ phải rà soát lại điều kiện hoạt động English attachment
blue-check Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học áp dụng từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Quyền lợi và nghĩa vụ của du học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
blue-check Tư vấn du học nước ngoài không được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Thời gian gia hạn du học nước ngoài không được Nhà nước cấp học bổng
blue-check Học bổng du học được miễn tính thuế TNCN
blue-check Tư vấn du học cho HSSV Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Lưu ý về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học
blue-check Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học