LuatVietnam

blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ

Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ của Văn phòng Chính phủ họp ngày 01/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ (3 trang)
Posted: 15/3/2023 7:19:54 AM | Latest updated: 16/3/2023 10:36:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5658
LuatVietnam

Các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai thi hành các quy định của Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như sau:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật có quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- Khẩn trương hoàn thành việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý được bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú (chậm nhất trước ngày 20/3/2023).

- Khẩn trương nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác trực tuyến thông tin về cư trú.

Riêng Ngân hàng Nhà nước, sẽ tập trung làm sạch dữ liệu khách hàng của ngân hàng trong Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng và kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD, ứng dụng VneID để định danh, xác thực thông tin của khách hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5658

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội
blue-check Thay mới 22 thủ tục trong lĩnh vực thủy lợi, du lịch, công bố hợp quy tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đến 2025 English attachment
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ công trực tuyến
blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế
blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM