LuatVietnam

blue-check Các quy định về thương mại dự kiến sẽ sửa đổi

Công văn số 8224/BCT-PC ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về việc nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại (4 trang)
Posted: 26/12/2022 8:50:04 AM | Latest updated: 3/1/2023 1:47:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5614
LuatVietnam

Theo rà soát của Bộ Công thương, các chính sách và văn bản cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong thời gian tới liên quan đến hoạt động thương mại bao gồm:

- Chính sách hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng thương mại trên phạm vi cả nước tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CPstatus2 về phát triển và quản lý chợ.

- Bổ sung quy định cụ thể về một số phương thức mua bán hàng hóa, phân phối hàng hóa, lưu thông hàng hóa trong nước tại các Nghị định số 83/2014/NĐ-CPstatus2 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 67/2013/NĐ-CPstatus2 về kinh doanh rượu, Nghị định số 105/2017/NĐ-CPstatus2 về kinh doanh rượu, Nghị định số 87/2017/NĐ-CP về kinh doanh khí.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

- Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP liên quan đến hoạt động khuyến mại; hội chợ, triển lãm; trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; quảng cáo thương mại.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CPstatus2 .

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Sở giao dịch hàng hóa tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP .

- Sửa đổi các quy định liên quan đến thương mại biên giới tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP .

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến FDI trong thương mại tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

- Chính sách hỗ trợ thương mại của Nhà nước đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo tại Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

- Điều chỉnh nội dung quy định về xuất xứ hàng hóa cho phù hợp với thực tiễn cũng như cam kết quốc tế tại các Thông tư của Bộ Công Thương.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5614

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thương mại điện tử

blue-check Các sàn TMĐT lớn sẽ phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả
blue-check Các quy định về thương mại dự kiến sẽ sửa đổi
blue-check Cách tính, khai nộp thuế từ kinh doanh thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc cung cấp thông tin của chủ sàn TMĐT
blue-check Danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử của TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn các chủ sàn TMĐT cung cấp thông tin về thương nhân kinh doanh trên sàn English attachment
blue-check Sẽ siết quy định về khai nộp thuế đối với sàn thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị thảo luận về trách nhiệm cung cấp thông tin của Sàn TMĐT
blue-check Tổng cục Thuế lấy ý kiến về phương thức cung cấp thông tin của chủ sàn thương mại điện tử
blue-check Ngành Thuế tiếp tục siết thuế đối với cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt các website kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu
blue-check Yêu cầu đối với vận tải đơn của hàng nhập khẩu mua qua sàn thương mại điện tử
blue-check Hải quan khuyến cáo việc chia nhỏ giá trị hàng mua qua mạng để né thuế English attachment
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh mua sắm và thanh toán trực tuyến tại Hà Nội năm 2022
blue-check Các ứng dụng không có chức năng đặt hàng trực tuyến được miễn thông báo với Bộ Công thương English attachment
blue-check Những giải pháp tăng cường quản lý thuế các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam English attachment
blue-check Khuyến cáo các thủ đoạn trốn thuế trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ online
blue-check Cá nhân sản xuất clip cho nước ngoài có phải nộp thuế?