LuatVietnam

light-check Các quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia English attachment

Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/2/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (5 trang)
Posted: 10/2/2023 12:38:51 PM | Latest updated: 1/3/2023 1:52:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5634 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được thành lập theo Nghị định này là cơ quan thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được quy định tại Điều 2 Nghị định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2023.

Thay thế Nghị định số 07/2015/NĐ-CPstatus3 ngày 16/01/2015 và Quyết định số 24/2015/QĐ-TTgstatus3 ngày 30/6/2015.

Sửa đổi cụm từ “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia” tại khoản 2 Điều 54 và Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018; Sửa đổi cụm từ “Cục Quản lý cạnh tranh” thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia” tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011; Sửa đổi cụm từ “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia” tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5634

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND03_10022023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Bảo vệ người tiêu dùng

blue-check Năm 2023 sẽ có Bộ tiêu chí riêng đánh giá "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng" trong lĩnh vực thương mại điện tử
light-check Các quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia English attachment
blue-check Danh sách 03 đề án bảo vệ người tiêu dùng sẽ triển khai từ 2016-2020
blue-check Thu hồi hàng đã bán cho cá nhân phải thu hồi cả hóa đơn
blue-check Dịch vụ CSKH ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bộ thủ tục hành chính về thành lập Hội ngành nghề
blue-check Mẫu đơn đăng ký Hợp đồng có chung điều kiện giao dịch English attachment
blue-check Thủ tục hành chính về đăng ký Hợp đồng mẫu tại TP. Hà Nội
blue-check Sử dụng Hợp đồng theo mẫu phải đăng ký English attachment
blue-check Khuyến cáo người tiêu dùng về một loại thiết bị tự cho là ''tiết kiệm điện''