LuatVietnam

Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT

Cập nhật 7/11/2022 | Đăng tải: LVN.5578

hoi Tổng Công ty PHân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP - Chi Nhánh Kinh Doanh Hóa Chất Dầu Khí
Hiện nay, công ty chúng tôi đang nhập khẩu một số mặt hàng để phục vụ cho sản xuất của Nhà máy. Để thực hiện khai thuế GTGT (VAT) đúng theo quy định đối với các mặt hàng nhập khẩu, nay Công ty chúng tôi xin được hỏi:
Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này thì các mặt hàng sau có được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% hay không?
1. A xít Sunfuric (H2SO4): HS code là: 2807.00.00
2. A xít Phosphoric (H3PO4): HS code là: 2909.20.92

luat Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu:

Ngày 12/7/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 2837/TCHQ-TXNK về việc thuế GTGT hàng nhập khẩu. Theo đó:
1. Đối với hóa chất cơ bản:

Ngày 27/6/2022, Tổng cục Thuế có công văn số 2252/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, theo đó “Hóa chất cơ bản” không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP việc giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh “Hóa chất cơ bản” và đang áp dụng mức thuế suất là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP. 

2. Đối với sản phẩm hóa chất

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo đó, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Trường hợp  sản phẩm hóa chất chưa có tên cũng như mã số HS cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhưng được xác định là sản phẩm hóa chất khác (mã ngành 202), mã HS tích dấu (*) thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 2837/TCHQ-TXNK để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Hóa chất

otvet Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Bao bì hóa chất nhập khẩu bắt buộc phải ghi date
otvet Sản phẩm nào có chứa tiền chất nhưng được miễn xin giấy phép?
otvet Về việc huấn luyện an toàn hóa chất
otvet Nhập khẩu hóa chất phải khai báo những thông tin gì?
otvet Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cần đáp ứng điều kiện gì?
otvet Miễn xin giấy phép khi nhập khẩu hóa chất đã đăng ký lưu hành
otvet Nhập khẩu mực in được miễn xin giấy phép
otvet Chất tẩy rửa chuồng trại do Bộ Y tế hay Bộ Nông nghiệp kiểm định?
otvet Nhập khẩu hóa chất "tiêu dùng nội bộ" có phải khai báo?
otvet DNCX vẫn phải xin giấy phép khi nhập khẩu tiền chất từ nội địa
otvet Cấm sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong kho thành phẩm
otvet Xuất khẩu tiền chất vào khu chế xuất có phải xin giấy phép?
otvet "Chất làm mát tổng hợp" thuộc mã HS nào?
otvet Nhập khẩu "chất tẩy rửa kim loại" có phải khai báo hóa chất?
otvet Hóa chất xử lý cao su phân loại theo mã HS nào?
otvet Nhập khẩu hóa chất diệt khuẩn phải có giấy phép lưu hành
otvet Phân loại "hợp chất xylen" như thế nào?
otvet Doanh nghiệp FDI có phải xin giấy phép khi xuất khẩu hóa chất?
otvet Có sử dụng hóa chất phải báo cáo định kỳ hàng năm