LuatVietnam

blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 4378/TCHQ-TXNK ngày 18/10/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 2/11/2022 11:26:08 AM | Latest updated: 3/11/2022 7:48:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5573
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , "kim loại và sản phẩm từ kim loại" thuộc nhóm hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nếu là "sản phẩm từ kim loại" thì không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%.

Đối với hóa chất nhập khẩu, nếu là "hóa chất cơ bản" thì được giảm 2% thuế GTGT; tuy nhiên, nếu là "sản phẩm hóa chất" thì không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Liên quan đến hàng hóa không được giảm thuế GTGT có mã HS ký hiệu (*) tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5573

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 21-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?