LuatVietnam

blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023

Công văn số 376/BHXH-CSXH ngày 16/2/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYTstatus2 (2 trang)
Posted: 28/3/2023 10:22:02 AM | Latest updated: 5/4/2023 10:36:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5672
LuatVietnam

Liên quan đến sửa đổi về hồ sơ hưởng BHXH tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT, BHXH Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 15/2/2023, hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với các trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng có thay đổi so với trước.

Cụ thể, nếu mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, hồ sơ hưởng BHXH một lần là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên.

Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng BHXH một lần, hồ sơ là biên bản giám định y khoa có kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Đối với người lao động lưu trú tại Trạm Y tế xã, được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, việc giải quyết chế độ BHXH thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 39/2018/TT-BYTstatus2 .

Trường hợp người lao động tử vong tại bệnh viện, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện trước khi tử vong được căn cứ vào thời gian ghi trên Giấy báo tử theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BYT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5672

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Nghiêm cấm việc cấp khống giấy nghỉ ốm để trục lợi tiền BHXH
blue-check Sửa đổi các thủ tục khám giám định để hưởng chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương English attachment
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện