LuatVietnam

blue-check Các tài liệu được dùng cho việc xác nhận hàng viện trợ được miễn thuế

Công văn số 4204/TCHQ-TXNK ngày 6/10/2022 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu (1 trang)
Posted: 2/11/2022 11:12:58 AM | Latest updated: 4/11/2022 2:09:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5581
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, các văn bản như Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án có thể xuất trình thay thế Tờ khai xác nhận viện trợ để cơ quan hải quan xem xét xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế theo quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP và Thông tư 23/2022/TT-BTC .

Tuy nhiên, riêng các khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định 114/2021/NĐ-CP và sau ngày có hiệu lực của Nghị định 80/2020/NĐ-CP đến trước ngày có hiệu lực của Thông tư 23/2022/TT-BTC thì bắt buộc phải xuất trình Tờ khai xác nhận viện trợ theo quy định tại Thông tư 225/2010/TT-BTCstatus1 .

Đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu nhiều lần theo 01 Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án thì tại lần nhập khẩu đầu tiên, người khai hải quan phải xuất trình bản chính Quyết định phê duyệt để cơ quan hải quan xác nhận và cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5581

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phi mậu dịch

blue-check Bộ Tài chính đề nghị quy định rõ khái niệm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh
blue-check Các tài liệu được dùng cho việc xác nhận hàng viện trợ được miễn thuế
blue-check Phí chuyển phát hàng nhập phi mậu dịch có chịu thuế nhà thầu?
blue-check Mua hàng nhập khẩu trị giá thấp phải khai báo số CMND
blue-check Tổng giá trị các kiện hàng chuyển phát nhanh nếu trừ 1 triệu trở lên sẽ không được miễn thuế gói, kiện vượt 1 triệu English attachment
blue-check Bán lại hàng nhập mẫu vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng có được khấu trừ?
blue-check Tờ khai phi mậu dịch không bị khống chế về giá trị English attachment
blue-check Thuế đầu vào của hàng nhập phi mậu dịch có được khấu trừ?
blue-check Ngưỡng miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu, quà tặng
blue-check Hàng cho, tặng ra nước ngoài có bị tính thuế GTGT?
blue-check Hàng phi mậu dịch hiện chưa được miễn kiểm tra chất lượng
blue-check Hàng tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa có thể tùy chọn nơi làm thủ tục hải quan
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng mẫu có được khấu trừ?
blue-check Được phép tự khai trị giá hàng mẫu nhưng Hải quan sẽ giữ quyền ấn định lại
blue-check Nhập khẩu hàng để làm quà tặng có được miễn thuế?
blue-check Trị giá quà tặng trên 2 triệu đồng phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Bưu phẩm nhập khẩu gửi nhầm chuyến phải mở tờ khai vận chuyển độc lập
blue-check Tăng cường giám sát quà biếu nhập khẩu miễn thuế
blue-check Nhập khẩu hàng biếu tặng: miễn xuất trình hóa đơn nhưng phải khai trị giá