LuatVietnam

blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment

Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 8/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục và tài hiệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý (2 trang)
Posted: 11/11/2022 11:20:32 AM | Latest updated: 18/11/2022 10:26:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5581
LuatVietnam

Các tài liệu, hướng dẫn được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định này bao gồm:

1. Hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng làm vật liệu san lấp và làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác

2. Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

3. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp

4. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp

5. Hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất vật liệu xây dựng

6. Hướng dẫn kỹ thuật phân loại đánh giá chất lượng sản phẩm, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm vật liệu xây dựng từ nhựa tái chế

7. Hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế

8. Hướng dẫn quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho huyện đảo

9. Hướng dẫn vận hành bể SBR cải tiến với bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

10. Hướng dẫn phương pháp tính toán lượng chất thải rắn phát sinh cho các đô thị và phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý

11. Chỉ dẫn kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải nghĩa trang hung táng

12. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thiết kế công trình xanh

Nội dung chi tiết được đăng tải trên Cổng điện tử Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://khcnmt.xaydung.gov.vn .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5581

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1026_08112022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM
blue-check Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP. HCM
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022 English attachment
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment