LuatVietnam

blue-check Các thông tin cần thiết để phân loại mặt hàng Vải không dệt

Công văn số 2426/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai mã số hàng hóa cho mặt hàng vải không dệt (2 trang)
Posted: 23/6/2022 8:14:14 AM | Latest updated: 23/6/2022 2:50:42 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng không đủ cơ sở để phân loại mặt hàng Vải không dệt nếu doanh nghiệp chỉ khai thông tin rằng đây là mặt hàng có cùng một nhà cung cấp nước ngoài với các hàng hóa đã có kết quả phân tích phân loại.

Để phân loại chính xác mặt hàng này, doanh nghiệp cần phải căn cứ tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần của nhà sản xuất, thực tế hàng hóa,... đặc biệt xác định được đây là vải không dệt bằng sợi filament nhân tạo hay xơ staple hay loại xơ, sợi khác, đã được ngâm tẩm, tráng phủ hay ép lớp chưa, màu sắc, trọng lượng, kích cỡ,... và đối chiếu với mô tả tại Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam để khai báo mã số phù hợp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dệt - May - Da giày