LuatVietnam

blue-check Các thủ tục cần biết khi nhập khẩu văn hóa phẩm và xuất bản phẩm English attachment

Công văn số 4802/TCHQ-GSQL ngày 15/9/2023 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhập khẩu văn hóa phẩm, xuất bản phẩm (2 trang)
Posted: 19/9/2023 8:13:02 AM | Latest updated: 20/9/2023 11:03:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5787
LuatVietnam

Trường hợp doanh nghiệp TN-TX văn hóa phẩm để tham gia triển lãm tại Việt Nam thì được miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 26 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ).

Tuy nhiên, nếu sau đó hàng hóa (văn hóa phẩm) tham gia triển lãm được bán, cho tặng tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục khai báo thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ).

Đối với hàng hóa nhập khẩu để kinh doanh là xuất bản phẩm thuộc Danh mục tại Phụ lục 2 Thông tư 22/2018/TT-BTTTT thì doanh nghiệp phải tuân thủ hình thức quản lý tương ứng quy định tại phụ lục này.

Đối với văn hóa phẩm nhập khẩu để kinh doanh thuộc Danh mục quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa ban hành tại Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục xin giấy phép, phê duyệt nội dung theo quy định tương ứng tại Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL (sửa đổi tại Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5787

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu